Hlavné výhody produktu
  • do podkladu vyryje mriežku pod uhlom 40 - 60°
  • podľa vzhľadu vyrytej mriežky a stavu podkladu pod mriežkou je možné odhadnúť pevnosť podkladu
Rozsah dodávky: 

Vrypový prístroj, rycia šablóna, ochranné púzdro

Galéria
Na stiahnutie

Návod na obsluhu Wolff Vrypový prístroj (DE)


Katalóg príslušenstva pre Wolff Vrypový prístroj